Kino Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka | ul. Warszawska 29 | tel. 48 611 07 50 | kino@dkkozienice.pl | znajdź nas na Facebooku
KINO KDK Start Repertuar Filmy Zapowiedzi Wydarzenia Cennik Szkoły Rezerwacje Reklama w kinie Regulaminy Kontakt / O nas
Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 22/2022


Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

z dnia 28 marca 2022 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.


W celu wprowadzenia zmian w Regulaminie Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zarządzam, co następuje:


§ 1

Treść Regulaminu Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, obowiązującego od dnia 28 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.


§ 2

Z dniem 28 marca 2022 r. traci moc zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Kina Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam instruktorowi ds. obsługi i organizacji kina.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka
Elwira Kozłowska

 

 

Regulamin kina KDK z dnia 2022.03.28


© 2022 Kino Kozienice